Gro Kibsgaard-Petersen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
kystdirektøren
Tel: 70231016 , Mob: 99526765