Harald Borgø

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 52733325 , Mob: 90651121