Jack Dønnestad

Statslos

Arbeidssted: Sokndal losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91733352