Jan Arild Jenssen

Senioringeniør

Arbeidssted: Senteret for utbygging
Kystverket Nordland
Tel: 76069619 , Mob: 91735828