Jan Erik Saur

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: Teknisk avdeling
Kystverkets rederi
Tel: 07847 , Mob: 90217412