Jan Vevatne

Statslos

Arbeidssted: Karmøy losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190720