Jann-Magne Sivertsen

Fagarbeider

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847