Jeanette Hauge Assev-Lindin

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 70231075 , Mob: 92489905