Johan Marius Ly

Avdelingsdirektør

Arbeidssted: Beredskapsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034871 , Mob: 95709335