John Ådnanes

Styrmann

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847 , Mob: 90525630