John Helge Aas

Maskinist

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847