John Ottar Kristiansen

Losformann

Arbeidssted: Tromsø losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 48198001