John Petter Strand

Losformann

Arbeidssted: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 47465446