Johnny Fredriksen

Statslos

Arbeidssted: Narvik losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190580