Jon-Ivar Leinebø

Statslos

Arbeidssted: Sokndal losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190597