Jorid Walsøe Sandmo

Førstekonsulent

Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 78477413 , Mob: 97702101