Kåre Kolset

Losformann

Arbeidssted: Trondheim losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 90827722