Karl Helge Haagensen

Statslos

Arbeidssted: Lødingen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91131739