Kjell Arne Nes

Statslos

Arbeidssted: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91668650