Kjell Asle Djupevåg

Losoldermann

Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 55302435 , Mob: 95833403