Kjetil Molnes

Statslos

Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91871026