Knut Arne Mikalsen

Statslos

Arbeidssted: Hammerfest losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847