Knut Arnhus

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034873 , Mob: 91816932