Kristian Valberg

Statslos

Arbeidssted: Kristiansund losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91366858