Kristin Brandt Hansen

Maskinist

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 07847 , Mob: 46763436