Kristoffer Longva Åsheim

Styrmann

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847