Kurt-Tore Markussen

Statslos

Arbeidssted: Lødingen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 48895579