Magne Berg

Overingeniør

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034875 , Mob: 90540410