Magne Olaf Johansen

Trafikkleder

Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral
Kystverket Sørøst
Tel: 33034960