Magnus Rørvik

Avdelingsingeniør

Arbeidssted: Senteret for utbygging
Kystverket Nordland
Tel: 76069651 , Mob: 90730674