Marianne Ingebrigtsen

Statslos

Arbeidssted: Lødingen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 97065136