Marit Øverås Thomassen

Førstekonsulent

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 71570803 , Mob: 48020328