Marius Sørensen

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847