Mons Kåre Hjartholm

Statslos

Arbeidssted: Bergen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95833402