Morten G Urheim

Statslos

Arbeidssted: Fedje losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 97628428