Morten Gunnar Telle

Statslos

Arbeidssted: Fedje losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190630