Odd Roger Grinde

Statslos

Arbeidssted: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 90773059