Oddvar Nordheim Johansen

Trafikkleder

Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral
Kystverket Vest
Tel: 51736031 , Mob: 95206115