Ola Kolbjørn Jordheim

Senioringeniør

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034831 , Mob: 90514475