Olav Helge Matvik

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
kystdirektøren
Tel: 70231052 , Mob: 91631340