Ole Arne Holen Nilsen

Overingeniør

Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker
Kystverket Midt-Norge
Tel: 70160172 , Mob: 47452945