Ole Johnny Henjesand

Statslos

Arbeidssted: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190706