Ole Kristian Bjerkemo

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Beredskapsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034818 , Mob: 97042640