Ole Larsen

Trafikkleder

Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral
Kystverket Vest
Tel: 56164430 , Mob: 46966801