Ole Magnus Benestvedt

Statslos

Arbeidssted: Karmøy losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 47465092