Onar Jøsang

Statslos

Arbeidssted: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 40038226