Øyvind Mørkeset Sandbakk

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 97542121 , Mob: 97542121