Therese Sanne

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231110 , Mob: 97645498