Thomas Øfeldt

Statslos

Arbeidssted: Lødingen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91549544