Tor Åge Thomassen

Overingeniør

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 07847 , Mob: 41127473